Bizi Takip Edin :  Facebook  TwitterAcententelikler verilecektir.info@hdsigorta.com  |  Çağrı Merkezi : +90 (232) 252 30 33
Slider 1 Slider 2Slider 3 Slider 4

Otomotiv Paketi

İşletmeniziçin hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.

 

ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.

 

TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • GLKHHKNH ve Terör
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Makina Kırılması Sabit
 • Makina Kırılması Mobil
 • Kar Kaybı
 • Kızışma
 • Elektronik Ekipman Sabit
 • Elektronik Ekipman Mobil
 • GLKHHKNH ve Terör (ECS)
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS Sabit )
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS Mobil )
 • Kasa Hırsızlık
 • Kasa Yangın
 • Yer Kayması (kasa)
 • Doğal Afet Dışı Ek Teminatlar (kasa)
 • Sel ve Su Baskını (kasa)
 • Diğer Doğal Afetler (kasa)
 • Emniyeti Suistimal
 • Taşınan Para
 • Malikin Kiracıya Sorumluluğu
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Kiracı Mali Sorumluluk
 • İşveren Sorumluluk
 • Mal Sahibinin Kira Kaybı
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk
Developer : TAGUM
Copyright ©2013 - HD Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.