Bizi Takip Edin :  Facebook  TwitterAcententelikler verilecektir.info@hdsigorta.com  |  Çağrı Merkezi : +90 (232) 252 30 33
Slider 1 Slider 2Slider 3 Slider 4

KOBİ'lere Yönelik Sigorta Paketlerimiz: Gıda Paket, Restaurant Paket, Tekstil Paket, Market Paket, Otomotiv Paket, Kuaför Paket, Mağaza Paket, Kırtasiye Paket, Nalbur Paket, Ofis Paket

 

İşyerinizin ihtiyacı olan ek teminatları artık tek bir poliçe ile sigortalamanız mümkün. Aşağıdaki Yangın ve Ek Teminatları içeren sigorta paketlerimiz işyeriniz için kapsamlı bir güvence sağlıyor.

- Yangın, yıldırım, infilak

- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

- Deprem ve yanardağ püskürmesi

- Kar ağırlığı

- Sel ve su baskını

- Yer kayması (Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar hariç)

- Fırtına

- Dahili su

- Duman

- Taşıt çarpması; kara taşıtları, deniz taşıtları ve hava taşıtları

- Enkaz kaldırma masrafları

- İçe Çökme

- Elektrik hasarları

- Alternatif İşyeri Masrafları

- İş Durması

- Arızi inşaat işleri nedeniyle oluşabilecek yangın ve ek teminat hasarları

- Yakıt Sızıntısı sonucu oluşabilecek yangın ve infilak hasarları

- Makina kırılması

- Elektronik cihaz

- Kasa yangın - hırsızlık

- Taşınan para

- Emniyeti suistimal

- 3. Şahıs mali sorumluluk

- İşveren mali sorumluluk

- Cam ve ayna kırılması, yatay Camlar (Bedel bildirilmesi halinde ve ilk ateş esası ile verilecektir. Cam kırılmasına karşı sigorta genel şartları ve madde 2 a,b,c,d dahil olarak)

- Hırsızlık

- Dolu

- Kira Kaybı

- Kar Kaybı (Yangın ve ek teminatları sonucunda olabilecek kar kaybı) Aksi belirtilmedikçe tazminat süresi : 12 ay

- Yangın Mali Sorumluluk

Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.


" Kazaen Kırılma


Sigortalı veya personelinin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.

" Ürün Sorumluluk


Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitiminin takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.

" Makina Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması


Poliçede teminat verilen makinalarda meydana gelebilecek makina kırılması hasarı sonucu oluşan gıda bozulmaları teminata dahildir.

" Cam Kırılması Nedeni İle Gıda Maddelerinde Meydana Gelebilecek Bozulmalar


Sınai tipi Soğutucu veya buzdolabı gibi makinaların koruyucu,vitrin camlarında meydana gelecek kazaen kırılmalar sonucu soğutucu içindeki emteada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar teminata dahildir..

" Hatalı Ambalajdan Kaynaklanan Bozulmalar


Ambalajlama sırasında yapılan hata sonucu poliçede yazılı risk adresinde depolanan emteada meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.

" Gıda Zehirlenmesi


Sigortalı yerde restaurant müşterilerine satılan ya da sunulan her türlü yiyecek ve içecek maddesinin yol açtığı zehirlenmeler sonucunda müşterilerin uğradıkları bedeni zararlar nedeniyle sigortalının mali sorumluluğu teminata dahil edilmiştir

" Vestiyer


Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetiminde bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanlarının sorumluluğunu gerektirdiği şekilde teminata dahil edilmiştir.

" Çalişanlarin Kaza Sonucu Müşteri Eşyalarina Vereceği Zarar


Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.

" Otopark Sorumluluk


Mülkiyeti ve işletmesi sigortalıya ait sigortalı yerde bulunan otoparktaki müşterilere ait araçlara sigortalı veya yanında çalışanların vermiş oldukları hasarlar bunların kanuni sorumluluklarını gerektirdiği şekilde teminata dahildir. Anahtarı sigortalı veya çalışanlarına teslim edilen araçlardan yapılacak hırsızlıklar dışında kalan hırsızlıklar bu teminat kapsamında değildir

" 3.Şahıs Mali Mesuliyet


Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

" Müşteri Servis Aracı Ferdi Kaza Teminatı


İşletmenin servis aracında seyir esnasında oluşabilecek kaza sonucunda müşterilere gelebilecek zararlar ferdi kaza teminatı kapsamında dahil edilmiştir.

 

Developer : TAGUM
Copyright ©2013 - HD Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.