Bizi Takip Edin :  Facebook  TwitterAcententelikler verilecektir.info@hdsigorta.com  |  Çağrı Merkezi : +90 (232) 252 30 33
Slider 1 Slider 2Slider 3 Slider 4

Ofis Paketi

OFİS SORUMLULUK: Sigortalının ofisinde 3. şahısların başına gelebilecek maddi ve bedeni zararlardan doğan sorumluluklar teminata alınmıştır.

 

FİZİKİ HASARLAR: Sigortalının, personelinin veya müşterilerinin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sigortalının ve personelinin eşyalarına verecekleri kazaen kırılma, ıslanma vb. fiziki zararlar teminata dahil edilmiştir.

 

MESLEKİ SORUMLULUK: 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarımız çerçevesinde sigortalının ve/veya personelinin mesleki faaliyetleri sonucu müşterilerin uğrayacağı bedeni ve manevi zararlar teminata dahil edilmiştir.

 

GEÇİCİ PERSONEL MASRAFLARI: Sigortalı mahalde çalışan personelden bir veya daha fazlasının hastalık veya kaza sebebiyle geçici bir süreyle iş göremez hale gelmesi halinde yerine ikame edebilecek vasıflarda geçici olarak çalıştırılacak personel için ödenecek maliyet teminata dahil edilmiştir.

 

ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI: Poliçede var olan teminatlar sebebiyle meydana gelen bir hasar sonucunda işyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda sigortalının başka bir işyeri açması için gereken masraf ve harcamalar teminata dahildir.

 

TAŞINMA MASRAFLARI: Poliçede var olan teminatlar sebebiyle meydana gelen bir hasar sonucunda işyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda sigortalının başka bir işyerine taşınması için gereken masraf ve harcamalar teminata dahildir.

 

YURTİÇİ SEYAHAT FERDİ KAZA SİGORTASI: Sigortalı veya personellerinin T.C. sınırları dahilinde (yurt içinde) seyahatleri süresince geçerli olacak şekilde Ferdi Kaza Sigortası teminatı dahildir.

 

TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

ek teminatlar

 

Developer : TAGUM
Copyright ©2013 - HD Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.